პარასკევი, აპრილი 12, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ - შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

ამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ – შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

  • შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ყვე­ლა­ზე ხში­რად სის­ხ­ლი­ან შარ­დვას იწ­ვევს.
  • დი­აგ­ნო­ზის და­სას­მე­ლად თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი (ცის­ტოს­კო­პი) შარ­დსა­დე­ნის გავ­ლით შარ­დის ბუშ­ტში შეჰ­ყავთ.
  • ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბი ცის­ტოს­კო­პით ამო­­იჭ­რე­ბა, ღრმად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს კი – მთლი­ა­ნად შარ­დის ბუშ­ტი იკ­ვე­თე­ბა.
ყო­ველ­წლი­უ­რად აშ­შ-ში შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ. იგი სამ­ჯერ ხში­რია მა­მა­კა­ცებ­ში. მწე­ვე­ლო­ბა ყვე­ლა­ზე დი­დი რის­კ-ფაქ­ტო­რია და ახალ შემ­თხვე­ვა­თა, სულ მცი­რე, ნა­ხე­ვარ­ში – კი­ბოს ერ­თ-ერ­თი მი­ზე­ზი. ინ­დუს­ტრი­ა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ზო­გი­ერ­თი ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შარ­დში დაგ­როვ­დეს და კი­ბო გა­მო­იწ­ვი­ოს, თუმ­ცა მათ თან­და­თან უფ­რო ნაკ­ლე­ბად იყე­ნე­ბენ. შარ­დის ბუშ­ტის პა­რა­ზი­ტუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ით, შის­ტო­სო­მო­ზით ან კენ­ჭით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ქრო­ნი­კუ­ლი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაც ზრდის კი­ბოს გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს, თუმ­ცა ეს მი­ზე­ზი შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი­ა.
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს უმ­რავ­ლე­სო­ბა ე.წ. გარ­და­მა­ვა­ლი უჯ­რე­დე­ბის­გან წარ­მო­იქ­მნე­ბა, რო­­­მ­­­ლე­ბიც ასე­ვე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია თირ­კმლის მე­­ნ­­­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნე­­­ებ­ზეც.
სიმ­პტო­მე­ბი
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მი სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა­ა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ტკი­ვი­ლი და წვა შარ­დვი­სას, მო­შარ­დვის და­უძ­ლე­ვე­ლი, გახ­ში­რე­ბუ­ლი სურ­ვი­ლი. ამ სიმ­პტო­მე­ბით შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ამ ორ­გა­ნოს ინ­ფექ­ცი­ას, ცის­ტიტს ჰგავს და ეს ორი და­ა­ვა­დე­ბა შე­საძ­ლოა ერ­თა­დაც არ­სე­ბობ­დეს. სის­ხლნაკ­ლე­ბო­ბამ ანუ ანე­მი­ამ შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, სი­ფერ­მკრთა­ლე ან ორი­ვე გა­მო­იწ­ვი­ოს.
დი­აგ­ნო­ზი
ამ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე ხში­რად პირ­ვე­ლად ეჭ­ვი შარ­დში სის­ხლის აღ­მო­ჩე­ნი­სას მი­ი­ტა­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ შარ­დი შე­სამ­ჩნე­ვად წი­თე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ კი სის­ხლი მას­ში სხვა მი­ზე­ზის გა­მო მიკ­როს­კო­პით კვლე­ვი­სას აღ­მოჩ­ნდე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო­ზე ეჭ­ვი ასე­ვე ჩნდე­ბა, რო­ცა შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ის სიმ­პტო­მე­ბი მკურ­ნა­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად არ ქრე­ბა. შარ­დის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მიკ­როს­კო­პუ­ლი კვლე­ვით (მაგ. ცი­ტო­ლო­გი­ა) შე­საძ­ლოა სიმ­სივ­ნუ­რი უჯ­რე­დე­ბის აღ­მო­ჩე­ნაც მო­ხერ­ხდეს მას­ში. ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო დგინ­დე­ბა სხვა მი­ზე­ზის გა­მო ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ან კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვი­სას. შარ­დის ბუშ­ტის ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის დი­აგ­ნოს­ტი­კა ცის­ტოს­კო­პი­ით ხდე­ბა, რომ­ლის დრო­საც თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი ამ ორ­გა­ნო­ში შე­იყ­ვა­ნე­ბა. ადა­მი­ა­ნი ამ დროს ფხიზ­ლა­და­ა. დის­კომ­ფორ­ტის შე­სამ­ცი­რებ­ლად, შარ­დსა­დე­ნის ანეს­თე­ზია კეთ­დე­ბა.
პროგ­ნო­ზი
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი, ნე­ლა მზარ­დი კი­ბო მი­სი დი­აგ­ნო­ზის დას­მი­დან 5 წელ­ში სიკ­­ვ­დი­ლით შემ­თხვე­ვა­თა 5%-ზე ნაკ­ლებ­ში სრულ­დე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კუნ­თებ­ში შეღ­წე­უ­ლი კი­ბოს შემ­თხვე­ვა­ში 5 წლის მან­ძილ­ზე გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რის­კი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად მე­ტია (40-55%). ბუშ­ტის კედ­ლის მიღ­მა (ლიმ­ფურ კვან­ძებ­ში, მენ­ჯის ან მუც­ლის ღრუს სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში) გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის დროს პროგ­ნო­ზი ბევ­რად უფ­რო ცუ­დი­ა.
მკურ­ნა­ლო­ბა
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის სრუ­ლი ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პი­ის დრო­საც შე­იძ­ლე­ბა. თუმ­ცა, ხში­რად კი­ბო შემ­დეგ ხე­ლახ­ლა ვი­თარ­დე­ბა. ამი­სი თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ზო­გი­ერ­თი სიმ­სივ­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მე­­დი­კა­მენ­ტის ან BჩG ვაქ­ცი­ნის (ორ­გა­ნიზ­მის იმუ­­ნი­ტე­ტის სტი­მუ­ლი­რე­ბის­თვის) შარ­დის ბუშ­ტში მრა­ვალ­ჯე­რა­დად შეყ­ვა­ნით კი­ბოს სრუ­ლად ამო­კ­ვე­თის შემ­დეგ.
შარ­დის ბუშ­ტის კე­დელ­ში ჩაზ­რდი­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პით სრუ­ლად ვერ ხერ­ხდე­ბა. ამ დროს, რო­გორც წე­სი, შარ­დის ბუშ­ტი ამო­იკ­ვე­თე­ბა სრუ­ლად ან ნა­წი­ლობ­რივ (ცის­ტექ­ტო­მი­ა). ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს სხი­ვუ­რი თე­რა­პია ცალ­კე ან ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ას­თან ერ­თად.
თუ­კი მთე­ლი შარ­დის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თაა სა­ჭი­რო, ექი­­მებ­მა რა­ი­მე გზა უნ­და მო­ი­ფიქ­რონ, რა­თა ადა­მი­ან­მა შარ­დის გა­მო­ყო­ფა შეძ­ლოს. ყვე­­ლა­ზე ხში­რად მუც­ლის კე­დე­ლი იჭ­რე­ბა და მას ნაწ­ლა­ვის­გან შექ­მნი­ლი მი­ლი მი­ე­კე­რე­ბა შიგ­ნი­­დან (თე­ძოს ნაწ­ლა­ვის მარ­ყუ­ჟი) – ანუ ხდე­ბა სტო­მის შექ­მნა. სხე­ულ­ზე გა­რე­დან სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­თავ­სო, შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა მაგ­რდე­ბა, რო­მელ­შიც შარ­დი გროვ­დე­ბა.
ბო­ლო დროს რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი მე­თო­დია შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და ისი­ნი ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი­ა. მე­თო­დე­ბი ორ ჯგუ­ფად იყო­ფა: ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­რი შარ­დის ბუშ­ტი და შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­მო­ზი. ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში ნაწ­ლა­ვის­გან შარ­დის რე­ზერ­ვუ­არს ქმნი­ან.
ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­ლი შარ­დის ბუშ­ტის მე­­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას ეს რე­ზერ­ვუ­ა­რი შარ­დსა­­დენს უერ­­თდე­ბა. ადა­მი­ა­ნი შემ­დეგ სპე­ცი­ა­ლუ­რად სწა­­ვ­ლობს, რო­გორ და­ცა­ლოს იგი მენ­ჯის ფსკე­რის კუნ­თე­ბის მო­დუ­ნე­ბით და მუც­ლის ღრუ­ში წნე­ვის გაზ­რდით, რის შე­დე­გა­დაც შარ­დი შარ­დსა­დენ­ში გა­ე­დი­ნე­ბა, რო­გორც ეს ბუ­ნებ­რი­ვად ხდე­ბა. ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა სიმ­შრა­ლეს ინა­რ­ჩუ­ნებს დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მაგ­რამ ღა­მით შე­­სა­ძ­ლოა შარ­დი გა­ი­ჟო­ნოს.
მე­ო­რე მე­თო­დი – შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­­მო­ზი მო­ი­ცავს რე­ზერ­ვუ­ა­რის მუც­ლის კე­დე­ლ­ზე არ­სე­ბულ სტო­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბას. შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა სა­ჭი­რო არ არის, რად­გან შარ­დი რე­ზერ­ვუ­არ­ში რჩე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ ადა­მი­ა­ნი მას­ში კა­თე­ტერს არ შე­იყ­ვანს სტო­მი­დან და არ დაც­ლის. ეს დღე­ში რამ­დენ­ჯერ­მე, რე­გუ­ლა­რუ­ლად ხდე­ბა.
შარ­დის ბუშ­ტის მიღ­მა, ლიმ­ფურ კვან­ძებ­სა და სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს სამ­კუ­რ­­ნა­ლოდ ქი­მი­ო­თე­რა­პია ინიშ­ნე­ბა. ამ ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის­თვის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის რამ­დე­ნი­მე კომ­ბი­ნა­ციაა ეფექ­ტუ­რი, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, თუ მე­ტას­ტა­ზე­ბი მხო­ლოდ ლიმ­ფუ­რი კვან­ძე­ბით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის ეფექ­ტუ­რო­­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ადა­მი­ა­ნებს სთა­ვა­ზო­ბენ ცის­­ტე­ქ­­ტო­მი­ას ან სხი­ვურ თე­რა­პი­ას. თუმ­ცა, სრუ­­­ლი­ად მა­თი მხო­ლოდ მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა იკუ­­რ­­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი ტკი­ვი­ლის შე­მ­­­სუ­­ბუ­ქე­ბა და სი­ცოცხ­ლის ბო­ლოს­თან და­კავ­ში­­­რე­ბუ­ლი სა­კითხ­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ა.

თირ­კმლის მენ­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის კი­ბო

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

აპრილი 12, 2024
მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

აპრილი 12, 2024
ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

აპრილი 12, 2024
VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

12 აპრილი 2024
„თქვენი სიმღერები ჩემს ბავშვობას მახსენებს…“ – თამუნა ამონაშვილმა თავისი ჰიტი „ფიქრებით შენთან ვარ“ შეასრულა

„თქვენი სიმღერები ჩემს ბავშვობას მახსენებს…“ – თამუნა ამონაშვილმა თავისი ჰიტი „ფიქრებით შენთან ვარ“ შეასრულა

12 აპრილი 2024
„გიორგი ქოჩორაშვილი რომ დღეს ეროვნული ნაკრების წევრია, ჩემი პატარა დამსახურებაცაა“ – კახა კალაძე

„გიორგი ქოჩორაშვილი რომ დღეს ეროვნული ნაკრების წევრია, ჩემი პატარა დამსახურებაცაა“ – კახა კალაძე

12 აპრილი 2024
„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

აპრილი 12, 2024
მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

აპრილი 12, 2024
მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

აპრილი 12, 2024
რა ხასიათი და შესაძლებლობა დაგყვათ დაბადების მომენტში

რა ხასიათი და შესაძლებლობა დაგყვათ დაბადების მომენტში

12 აპრილი 2024
“ჩემი კომპლექსებიდან გამომდინარე, სულ მინდოდა დემეს სცოდნოდა, რომ დედასთვის შეუძლებელი არაფერია”

“ჩემი კომპლექსებიდან გამომდინარე, სულ მინდოდა დემეს სცოდნოდა, რომ დედასთვის შეუძლებელი არაფერია”

12 აპრილი 2024
“ამ ჩემ­თვის გა­ჭე­დილ დრო­ში იმ­დე­ნი ვიბ­რძო­ლე სა­კუ­თარ თავ­თან! ეს მხო­ლოდ მე ვიცი…” – პოპულარული “ინფლუენსერი” მარიამ გველესიანი პირადსა და ბოლო დროის მძიმე პერიოდზე

“ამ ჩემ­თვის გა­ჭე­დილ დრო­ში იმ­დე­ნი ვიბ­რძო­ლე სა­კუ­თარ თავ­თან! ეს მხო­ლოდ მე ვიცი…” – პოპულარული “ინფლუენსერი” მარიამ გველესიანი პირადსა და ბოლო დროის მძიმე პერიოდზე

12 აპრილი 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

აპრილი 12, 2024
თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

აპრილი 11, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

აპრილი 11, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

აპრილი 9, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები