ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიგუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგ­რძნე­ბაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით.

მი­ზე­ზე­ბი
ჩვე­უ­ლებ­რივ, ადა­მი­ა­ნე­ბი ვერ გრძნო­ბენ გუ­ლისცე­­მას, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ გუ­ლის ნორ­მა­ლუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­გ­­რძნე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი­ა; ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნებ­ი გრძნო­­ბენ გუ­ლის­ცე­მას მარ­ცხე­ნა გვერ­დზე წო­ლი­სას ან გარ­კვე­ულ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში, მა­გა­ლი­თად, დი­დი ძა­ლის­ხმე­ვით ვარ­ჯი­ში­სას ან ძლი­ე­რი ემო­ცი­უ­რი დატ­ვირ­თვი­სას. მათ შე­იძ­­ლე­ბა იგ­რძნონ, რომ გუ­ლი იკუმ­შე­ბა ძა­ლი­ან ძლი­ე­რად და სწრა­ფად ან შე­იგ­რძნონ არა­რე­გუ­ლა­­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვის (ა­რით­მი­ის) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. არით­მია ზოგ­ჯერ უვ­ნე­ბე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ – სი­ცო­ცხ­ლის­თვის სა­ში­ში.
არით­მი­ის ყვე­ლა­ზე ხში­რი ფორ­მაა წი­ნა­გუ­ლე­ბი­სა და პარ­კუ­ჭე­ბის ნა­ად­რე­ვი შე­კუმ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც უვ­ნე­ბე­ლი­ა. არით­მი­ის ეს ფორ­მა იმ ადა­­მი­ა­ნებს შო­რის გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც არ აქვთ გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბა. იგი­ვე შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას პა­როქ­სიზ­მულ სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლურ ტა­ქი­კარ­დი­ა­ზე.
არით­მი­ის სხვა ფორ­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ციმ­ცი­მი, წი­ნა­გუ­ლე­ბის თრთოლა და პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი ტა­ქი­კარ­დი­ა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც აქვთ გუ­ლის კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბი­სა და სარ­ქვლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. ამ დროს გულ­ში ელექ­ტრუ­ლი იმ­პულ­სის გამ­ტა­რი სის­ტე­მა და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი­ა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­­­ვი­ოს კო­­ფე­ინ­მა, ალ­კო­ჰოლ­მა და ზო­გი­ერ­თ­მა მე­­დი­­კა­მ­ენ­­ტმა, რო­გო­რი­ცა­ა, მა­გა­ლი­თად, ამფეტა­­მი­ნი, კო­კა­­ი­ნი, ეპი­ნე­ფ­რი­ნი, ეფედ­რი­ნი, თე­­­­ო­­­ფი­­­ლი­ნი და სხვა. გარ­და ამი­სა, არით­მია ფა­რი­­­სებ­­რი ჯირ­­კვლის ჰი­­პერ­­ფუნ­­ქცი­­ის (ჰი­პერთირო­­ი­დიზ­მი), ანე­მი­ი­ის, სის­ხლში ჟან­გბა­დის შე­მ­­ცვე­­ლო­ბის და­ბა­ლი დო­ნის (ჰი­პოქ­სი­ა), კა­ლი­უ­მის და­ბა­ლი კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის (ჰი­პო­კა­ლი­ე­მი­ა) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.
შე­ფა­სე­ბა
იმი­სი გან­საზღ­ვრა, არის თუ არა გუ­ლის ფრი­­­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა რო­მე­ლი­მე და­ა­ვა­დე­ბით გამო­წ­ვე­უ­ლი, სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რ­ზეა და­მო­კიდე­­ბუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, უეც­რად და­იწყო თუ თან­და­თა­ნო­ბით, რა იწ­ვევს მის პრო­ვო­ცი­რე­ბას (დაწყ­ე­ბას), რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე, არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლია თუ არა რიტ­მი. იშ­ვი­ა­თი, გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი (ჩა­ვარ­დნი­ლი) გუ­ლის­ცე­მა ნა­ად­რე­ვი წი­ნა­გუ­ლო­ვა­ნი ან პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი შე­კუმ­შვე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მის მუდ­მი­ვი შეგ­რძნე­ბა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ფიბ­რი­ლა­ცი­ა­ზე მი­უ­თი­თებს. რე­გუ­ლა­რუ­ლი შე­კუმ­შვე­ბის უე­ცა­რი გახ­ში­რე­ბა ნორ­მა­ლუ­რი სიხ­ში­რის სწრა­ფად­ვე აღ­დგე­ნით სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ან ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ტა­ქი­კარ­დი­ის არ­სე­ბო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი­ა. გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა, რო­მელ­საც თან ახ­ლავს ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა, ტკი­ვი­ლი, სი­სუს­ტე, ად­ვი­ლად დაღ­ლა ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვა, გუ­ლის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.
გუ­ლის ტო­ნებს ექი­მე­ბი ფო­ნენ­დოს­კო­პით ის­­მე­ნენ. ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვა მნი­შ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­­ფორ­მა­ცი­ის წყა­რო­ა, მაგ­რამ თუ სიმ­პტო­მე­ბი თა­ვად კვლე­­ვის პრო­ცეს­ში არ ვი­თარ­დე­ბა, მა­შინ ის კარ­გავს სა­დი­აგ­ნო­ზო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას. თუ სიმ­პტო­მე­ბი თვალ­სა­ჩი­ნო­ა, მაგ­რამ პე­რი­ო­დუ­ლი, ტარ­დე­ბა უწყ­ვე­ტი, 24-სა­ა­თი­ა­ნი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­ნი­ტო­რი­რე­ბა. სხვა შე­საძ­ლო გა­მოკ­ვლე­ვე­ბია გუ­ლის ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია (ე­ქო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­ა) და სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბი.

ქო­ში­ნი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
9 აქტივობა მაკარსკაში, ხორვატიაში

9 აქტივობა მაკარსკაში, ხორვატიაში

23 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 23 აპრილს

რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 23 აპრილს

23 აპრილი 2024
ვის ელის საოფისე რომანი და ვის შემოსავლის ზრდა

ვის ელის საოფისე რომანი და ვის შემოსავლის ზრდა

23 აპრილი 2024
,,გავგიჟდი ისეთი მაგარია, ულამაზესი ხარ” – ანი გიუნტერი საოცარ ფორმაშია

,,გავგიჟდი ისეთი მაგარია, ულამაზესი ხარ” – ანი გიუნტერი საოცარ ფორმაშია

23 აპრილი 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 23, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები