ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიპრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გამოიყენება ხან­გრძლი­ვი ელექტროკარდიოგრაფია - გუ­ლის რიტ­მის დარღვევა და გულის კედ­ლის...

პრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გამოიყენება ხან­გრძლი­ვი ელექტროკარდიოგრაფია – გუ­ლის რიტ­მის დარღვევა და გულის კედ­ლის სის­ხლით მომარაგების შემ­ცი­რე­ბა

ხან­გრძლი­ვი ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია

გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვა და გუ­ლის კედ­ლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბის შემ­ცი­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­­ლა­დ და­იწყ­ოს და ხან­მოკ­ლე იყოს. პრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გა­­მო­­ი­ყე­­ნე­ბა ხან­გრძლი­ვი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­ა, რო­­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ელექ­ტრო­­კა­რ­დი­ოგ­რა­მის ჩა­წე­რას. დრო­ის ამ მო­ნაკ­ვეთ­ში პა­ცი­ენ­ტი ჩვე­ულ ყო­ველ­დღი­ურ აქ­ტი­ვო­ბებს ას­რუ­ლებს.
პრო­ცე­დუ­რის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად პა­ცი­ენტს მხა­რ­ზე გა­და­კი­დე­ბუ­ლი აქვს მცი­რე ზო­მის აპა­რა­ტი, რო­მე­ლიც ბა­ტა­რე­ით იკ­ვე­ბე­ბა (ჰოლ­ტე­რის მო­ნი­ტო­რი) და გულ­მკერ­დის წი­ნა კე­დელ­ზე და­მაგ­რე­ბუ­ლი ელექ­ტრო­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით იწერს გუ­ლის ელექ­ტრულ აქ­ტი­ვო­ბას (ეკგ-ს). პრო­ცე­დუ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში პა­ცი­ენ­ტი დღი­ურ­ში აღ­წერს ყვე­ლა სიმ­პტომს და მა­თი აღ­მო­ცე­ნე­ბის დროს. სა­ბო­ლო­ოდ მო­ნა­ცე­მე­ბი კომ­პი­უ­ტერ­ში გა­და­აქვთ ანა­ლი­ზის­თვის, რომ­ლის დრო­საც აღი­ნუს­ხე­ბა გუ­ლის­ცე­მის რიტ­მის დარ­ღვე­ვე­ბი, იშე­მი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი და ა.შ. და ერ­თმა­ნეთს დარ­დე­ბა დღი­ურ­ში შე­ტა­ნი­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ანა­ლი­ზის შე­დე­გე­ბი. ზოგ­ჯერ ცვლი­ლე­ბე­ბი ეკ­გ-ზე ტე­ლე­ფო­ნით გა­და­ი­ცე­მა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ან სა­კუ­თარ ოფის­ში მყო­ფი ექი­­მის კომ­პი­უ­ტერ­ში. მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­­სა­­ბა­მი­სად, ექი­მი, სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ, და­უ­ყოვ­ნებ­­ლივ იწყ­ებს გა­და­უ­დებ­ლად აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ღო­ნის­­ძი­ე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას.
ზე­მოთ აღ­წე­რი­ლი მე­თო­დი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მა­ში­ნაც, რო­ცა სა­ჭი­როა მო­ნა­ცე­მე­ბის მო­ნი­ტო­რი­რე­ბა 24 სა­ათ­ზე უფ­რო მე­ტი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ის ჰგავს ჰოლ­ტე­რით მო­ნი­ტო­რი­რე­ბას, მაგ­რამ მო­ნა­ცე­მე­ბი იწე­რე­ბა მხო­ლოდ მა­შინ, რო­ცა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ააქ­ტი­უ­რებს მას – სიმ­პტო­მე­ბის აღ­მო­ცე­ნე­ბის დროს. თუ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სიხ­ში­რე იმ­დე­ნად მცი­რე­ა, რომ 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა ვერ ხერ­ხდე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­ნი­ტო­რის კან­ქვეშ ჩა­მაგ­რე­ბა 1 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მოწყ­ო­ბი­ლო­ბის გა­სა­აქ­ტი­უ­რებ­ლად მცი­რე ზო­მის მაგ­ნი­ტია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
9 აქტივობა მაკარსკაში, ხორვატიაში

9 აქტივობა მაკარსკაში, ხორვატიაში

23 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 23 აპრილს

რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 23 აპრილს

23 აპრილი 2024
ვის ელის საოფისე რომანი და ვის შემოსავლის ზრდა

ვის ელის საოფისე რომანი და ვის შემოსავლის ზრდა

23 აპრილი 2024
,,გავგიჟდი ისეთი მაგარია, ულამაზესი ხარ” – ანი გიუნტერი საოცარ ფორმაშია

,,გავგიჟდი ისეთი მაგარია, ულამაზესი ხარ” – ანი გიუნტერი საოცარ ფორმაშია

23 აპრილი 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 23, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები